Om oss

Entreprenør- og landbrukstenester med presisjon og kvalitet

Fjell og Graveservice As blei starta sommaren 2011 av Hans Olav Øy og har sidan då drive med tenester innen graving, sprenging og transport opp mot private og det offentlige.

Vi tek det som ei sjølvfølge at vi skal levere til avtalt tid, ha fornøgde kundar, og jobben skal utførast sikkert og trygt. I våre prosjekt er vi særs opptekne av å ivareta byggherre sine interesser samt sikre god kvalitet. Prosjekta skal gjennomførast med dei beste økonomiske løysingane for byggherre og oss som entreprenør. Vi er løysingsorientert, ikkje problemorientert.

Frå 2018 utvida vi vårt tilbod, og tilbyr også landbrukstenester av ulike slag med presisjon og kvalitet.

Er det noko vi kan hjelpe deg med?