Tenester

Entreprenør- og landbrukstenester med presisjon og kvalitet

Entreprenør

Graving | Drenering | Transport | Masseleveranse | Sprenging | Muring | Brøyting

Vi utfører entreprenør-arbeid med presisjon og kvalitet innan graving, drenering, transport, masseleveranse, sprenging, muring og brøyting. Vi har ein moderne maskinpark med maskiner utstyrt med GPS-utstyr frå Novatron. 

Landbruk

Gjødsel transport og spreiding | Rundballing | Slåing og raking | Alt innan jordbearbeiding

Vi utfører alt innan rundballing, gjødselhandtering og jordbearbeiding med høg presisjon. På begge våra traktorar er det montert GPS-utstyr frå John Deere Greenstar 6000.

Er det noko vi kan hjelpe deg med?