Category: Landbruk

Landbruk

Landbruk

Landbruk Gjødsel transport og spreiding | Rundballing | Slåing og raking | Alt innan jordbearbeiding Vi utfører alt innan rundballing, gjødselhandtering og jordbearbeiding med høg presisjon. På begge våra traktorar er det montert GPS-utstyr frå John Deere Greenstar 6000. Previous Next Er det noko vi kan hjelpe deg med? TA KONTAKT