Landbruk

Eit utval av våre referanseprosjekt

Er det noko vi kan hjelpe deg med?

Landbruk

Gjødsel transport og spreiding | Rundballing | Slåing og raking | Alt innan jordbearbeiding

Vi utfører alt innan rundballing, gjødselhandtering og jordbearbeiding med høg presisjon. På begge våra traktorar er det montert GPS-utstyr frå John Deere Greenstar 6000.

Er det noko vi kan hjelpe deg med?